A bandı Nedir?

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla (I bandı) almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince iplikler ile iç içe bulunan, kalın miyozin ipliklerinin bulunduğu bölgeler. Anizotropik bant.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
A dna
Dna tipleri
A hücreleri
Alfa hücreleri
A hücresi
A kromozomu
A proteini
A vitamini
A yeri
Abacus cisimcikleri